Werkgever
Werknemer
Verwijzer
Werkzoekende

Veel mensen staan onder constante druk. Er moet gepresteerd worden op het werk en thuis. Er is te weinig tijd om alle ballen hoog te houden en daarnaast zijn er mogelijk financiële zorgen. Door middel van coaching helpen we u op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld bij lichamelijke en psychische klachten als gevolg van een burn-out, maar ook bij rouwverwerking, angst, spanning of bij het leren om assertiever of effectiever te communiceren.

Wij werken hierbij met een zelfontwikkelde methodiek, die bestaat uit vijf stappen:

1. Reflecteren (wat is mijn hulp-/ontwikkelvraag?)
2. Defragmenteren (verhelderen van de situatie)
3. Centreren (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?)
4. Transformeren (een bewust gekozen ontwikkelpad)
5. Superviseren (nazorg)

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek van anderhalf tot twee uur bepaalt u samen met uw persoonlijke Drive-coach uw hulp- en/of ontwikkelvraag. Dan stellen we samen vast welke doelstellingen we aangaan tijdens de coaching. Hierna stellen we een persoonlijk begeleidingsplan op, waarbij uw specifieke vraag en de doelstellingen van uw doorverwijzer leidend zijn. Ieder mens is uniek, de oplossing dus ook.

Coachsessies
Het eerste doel van de coachsessies is om eventuele mentale klachten of belemmeringen inzichtelijk te krijgen en u vervolgens bewust te maken van uw waardesysteem, om zo te ontdekken waar uw drive ligt. Vervolgens geeft u vanuit die drijfveren antwoord op de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Je persoonlijke Drive-coach begeleidt u in dit ontwikkelproces door vragen te stellen. Na afloop wordt indien gewenst een plan opgesteld, waarin uw specifieke antwoorden vermeld staan, net als het advies van uw Drive-coach. 

Overdrachtsgesprek (optioneel)
Na de laatste coachsessie plannen wij een overdrachtsgesprek met u, uw doorverwijzer en uw eigen Drive-coach. Tijdens dit gesprek bespreken we op hoofdlijnen (rekening houdend met uw privacy) de uitkomsten van het ontwikkeltraject. In onderling overleg wordt afgesproken wat de meest wenselijke vervolgstap is. Het coachingstraject wordt afgerond met een waarderingsonderzoek en een eindverslag. Deze worden na uw goedkeuring naar uw doorverwijzer gestuurd. Afhankelijk van de vervolgstap kunnen we nog één of twee nazorggesprekken houden.

Direct aanmelden
Beoordeling
8,4