Spoor 2

Re-integratie bij een andere werkgever

Onze werkwijze bij een Spoor 2 re-integratie

Wanneer een terugkeer bij de huidige werkgever niet meer mogelijk lijkt, onderzoeken we samen andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De begeleiding van Drive verloopt via de verschillende opeenvolgende fases.

Intake en plan van aanpak
Tijdens een kennismakingsgesprek met de coach wordt de werknemer meegenomen in het Spoor 2 traject. Aan de hand van dit gesprek wordt een specifiek trajectplan opgesteld.

Opstellen van het persoons- en zoekprofiel
Door persoonlijke gesprekken en het gebruik van het Jobport platform worden de competenties, vaardigheden, interesses en ambities van de medewerker in kaart gebracht. Daarnaast worden de uitslagen van verschillende testen meegenomen om het zoekprofiel te creëren en optimaliseren.

Actieve arbeidsmarktbenadering
De medewerker gaat gericht op zoek naar passende vacatures die passen bij het opgestelde persoons- en zoekprofiel. Tijdens het gehele proces wordt de medewerker begeleid in het zoeken en solliciteren.

Afronding en nazorg
Een Spoor 2 traject kan op verschillende manieren worden afgerond: de medewerker wordt begeleid naar een plaatsing in de vorm van een werkervaringsplek of op basis van detachering. Daarnaast wordt de medewerker ook ondersteund op het gebied van de WIA-aanvraag. Een werknemer kan bij toename van de belastbaarheid tot einde wachttijd aanspraak maken op de eigen bedongen arbeid of andere passende en structurele arbeid, wanneer zijn/haar belastbaarheid dit toestaat.

Eigen re-integratiebegeleider
Al onze cliënten krijgen een eigen re-integratiebegeleider toegewezen. Deze re-integratiebegeleider begeleidt hen gedurende het gehele traject. Er is gemiddeld eenmaal per drie weken contact met medewerker. In de regel is dit contactmoment bij de medewerker thuis, zodat er ook een goed beeld is van de sociale omgeving. Daarnaast helpt die vertrouwde omgeving om open en eerlijk te communiceren.

Voortgang van het traject
Tijdens het gehele traject wordt er gewerkt in een zogenaamd all-in-one rapport. Hierin staan alle onderwerpen waar het UWV op controleert. Dit dynamische rapport wordt elke drie maanden gedeeld met de werkgever, tenzij er aanleiding is om eerder contact te hebben

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Wie is verantwoordelijk voor Spoor 2 re-integratie?

Zijn er wettelijke verplichtingen voor Spoor 2 re-integratie?

Waarom wordt spoor 2 re-integratie ingezet?

Een andere vraag?

Een nieuwe route met drive

Spoor 2 re-integratie

Drive heeft expertise, ervaring en succesvolle resultaten om medewerkers in re-integratietrajecten buiten de eigen organisatie te begeleiden.

Lees meer