Spoor 1 Coaching on the job

terugkeer in eigen organisatie

Wettelijke verplichting

Een zieke medewerker valt vanaf de eerste ziektedag onder Wet verbetering poortwachter. Volgens deze wet is de werkgever verplicht om samen met de werknemer te werken aan terugkeer in de eigen organisatie. Indien dit voor de medewerker mogelijk is, spreken we over re-integratie in het eerste spoor.

Onze werkwijze
Als een van de medewerkers na (langdurig) ziekteverzuim terugkeert in de organisatie, is het belangrijk om de problemen weg te nemen die tot het verzuim hebben geleid.  Een re-integratiebegeleider kan de medewerker begeleiden tijdens de re-integratie in het eerste spoor. Er wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. De begeleiding in het eerste spoor maakt de kans groter dat de medewerker sneller terugkeert.

Intake
Aan de hand van een kennismakingsgesprek brengen wij de huidige situatie van de medewerker in kaart. Daarnaast bespreken we welke rechten en plichten er gelden na een ziekmelding, de verschillende toekomstscenario’s, de (financiële) gevolgen van een ziekmelding en kijken we samen naar de toekomstverwachtingen.

Begeleiding
Bij aanvang wordt een op maat gemaakt plan van aanpak opgesteld. Tijdens de begeleiding zijn de adviezen van de bedrijfsarts leidend. Daarom is het ook van belang dat de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige overtuigd is van een terugkeer in aangepast (eigen) werk.

Contactmomenten
De begeleiding tijdens het coaching on the job traject bestaat gebruikelijk uit een intake, vier coach momenten en een eindevaluatie. De contactmomenten kunnen plaatsvinden op de werkvloer, bij betrokkene thuis of op het kantoor van Drive.

Traject
Elk traject heeft een specifiek pad, maar de meest logische stappen zijn om te beginnen met het uitvoeren van een werkplekonderzoek en het in kaart brengen van het takenpakket van de werknemer. Daaruit wordt dan een vervolgplan gemaakt, dat begint met de begeleiding bij het stapsgewijs opbouwen van uren en oppakken van werkzaamheden. Dan volgt advies op het gebied van interventies zoals een arbeidsdeskundig onderzoek of gerichte ondersteuning voor de medewerker.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van online tools om duurzame re-integratie te bevorderen, evenals coaching on the job. Daarnaast worden aan de werkgever diverse handvatten aangereikt om de werknemer te begeleiden en te ondersteunen.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Wat is het doel van coaching on the job?

Wanneer wordt teen coaching on the job traject opgestart?

Hoelang duurt een coaching on the job traject?

Een andere vraag?

Een nieuwe route met drive

Spoor 2 re-integratie

Drive heeft expertise, ervaring en succesvolle resultaten om medewerkers in re-integratietrajecten buiten de eigen organisatie te begeleiden.

Lees meer