Modulaire Re-integratiediensten

Stap voor stap dichterbij een nieuwe start

Grote afstand tot de arbeidsmarkt

Wanneer iemand een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, is het niet altijd vanzelfsprekend om direct te starten met het vinden van werk. Voor de groep waarbij deze stapt nog te groot is, heeft het UWV de Modulaire Re-integratiediensten opgezet.

Participatie Interventie
Door middel van persoonlijke gesprekken ondersteunen wij om een stapje dichter bij de arbeidsmarkt te komen. We geven handvatten om meer in beweging te komen en nieuwe contacten te leggen. We ondersteunen bij het verwerken en omgaan met ervaren belemmeringen en de daarbij behorende emoties.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname
Samen gaan we aan de slag om de fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Dit doen we door de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld te versterken. Ook wordt er gewerkt aan de mate van assertiviteit en het leren stellen van grenzen. Daarnaast is het opbouwen van nieuwe contacten ook onderdeel van deze begeleiding.

Begeleiding bij Scholing
Wanneer scholing noodzakelijk blijkt om aan het werk te gaan, kan hiervoor begeleiding komen. Daarin is er aandacht voor het aanbrengen van structuur en het volgen van een planning om taken en opdrachten uit te voeren. Door focus te leggen op de scholing wordt de kans vergroot dat de opleiding succesvol wordt afgerond, waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter kan worden gemaakt.

Praktijkassessment
Het UWV kan een praktijkassessment adviseren wanneer het voor hen niet goed mogelijk is om een inschatting te maken in welke termijn iemand naar (regulier) werk toe te leiden is. Het praktijkassessment biedt inzicht in de competenties en mogelijkheden. We zullen persoonlijke gesprekken en/of testen inzetten om de algemene persoonlijke vaardigheden en de positie op de verschillende leefgebieden in kaart te brengen. Daarnaast kan er door een observatiemoment inzichtelijk worden gemaakt welke mogelijkheden en knelpunten er zijn en kunnen werk gerelateerde affiniteiten inzichtelijk worden gemaakt. Het Praktijkassessment leidt tot een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om iemand naar regulier werk toe te leiden. Daarnaast komt er inzicht in de termijn waarop dat kan en welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is.

De Modulaire Re-integratiediensten van het UWV zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW of Ziektewet- uitkering van het UWV ontvangen.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Wie bekostigt de modulaire re-integratiediensten?

Voor wie zijn de modulaire re-integratiediensten bedoeld?

Wat verstaan we onder participatie?

Een andere vraag?

Een nieuwe route met drive

Spoor 2 re-integratie

Drive heeft expertise, ervaring en succesvolle resultaten om medewerkers in re-integratietrajecten buiten de eigen organisatie te begeleiden.

Lees meer