Spoor 3

begeleiding naar passend werk

Buiten de eigen organisatie

Wanneer de re-integratie-inspanningen in het eerste en tweede spoor niet hebben geleid tot het vinden van passend werk voor een medewerker, kan het derde spoor worden ingezet. Indien je als werkgever eigenrisicodrager (ERD) bent zijn de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie voor eigen rekening. Het Spoor 3 traject kan helpen om de financiële gevolgen te beperken.

Doel
Het doel van deze re-integratie is om de werknemer met een arbeidsbeperking of langdurige arbeidsongeschiktheid weer duurzaam aan het werk te krijgen buiten de eigen organisatie. Het is een intensief traject dat gericht is op het benutten van de resterende mogelijkheden van de werknemer en het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

Intake en plan van aanpak
Er vindt een intakegesprek plaats, waarbij de situatie van de werknemer en de mogelijkheden voor re-integratie worden besproken. Daar wordt gekeken naar de vaardigheden, interesses en beperkingen van de werknemer. Op basis van de intake wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat specifieke doelstellingen, acties en een tijdspad voor de re-integratie van de werknemer.

Begeleiding en ondersteuning
De werknemer ontvangt begeleiding en ondersteuning van een re-integratiebegeleider. Deze professional helpt bij het opstellen van een cv, het schrijven van sollicitatiebrieven en het zoeken naar geschikte vacatures. Daarnaast wordt er onderzocht of training/scholing kan bijdragen aan de re-integratie en wordt er actief gezocht naar geschikte vacatures. Bij een match wordt de werknemer in contact gebracht met potentiële werkgevers, waarbij gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk van het re-integratiebedrijf.

Nazorg
Na succesvolle plaatsing in een nieuwe functie, wordt er nazorg geboden om de werknemer te ondersteunen tijdens de eerste periode van de re-integratie. Dit kan bestaan uit evaluatiegesprekken, coaching en eventuele aanpassingen op de werkplek.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Wat is WGA eigenrisicodragerschap (ERD)?

Wat is het verschil tussen het 2e en het 3e spoor traject?

Een andere vraag?

Een nieuwe route met drive

Spoor 2 re-integratie

Drive heeft expertise, ervaring en succesvolle resultaten om medewerkers in re-integratietrajecten buiten de eigen organisatie te begeleiden.

Lees meer