Werkgever
Werknemer
Verwijzer
Werkzoekende

Drive biedt verschillende cursussen en opleidingen aan, die kunnen zorgen voor een betere organisatie met gezondere medewerkers.

 • Vertrouwenspersoon (gecertificeerd)

  Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Een vertrouwenspersoon is in dit soort gevallen het aanspreekpunt, bij wie medewerkers deze persoonlijke zaken in een vertrouwde omgeving kwijt kunnen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie heeft niet alleen een sociaal en ethisch doel, bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Ze moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van dit beleid.

  De basisopleiding tot (gecertificeerd) vertrouwenspersoon geeft u de kennis en middelen om deze rol goed te kunnen vervullen. Er is veel aandacht voor open communicatie en ethisch handelen. Na afronding van de opleiding bent u in staat om op een professionele manier te handelen en kunt u zich laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

 • Verzuimgesprekken voeren

  In de training verzuimgesprekken voeren krijgen leidinggevenden de juiste technieken en handvatten om op een professionele manier het verzuimgesprek met medewerkers aan te gaan. Dit vindt plaats op één trainingsdag. Tijdens de ochtendsessie wordt het begrip verzuim verhelderd en komen beïnvloeding van verzuim, assertiviteit en het geven en ontvangen van feedback aan bod. 's Middags gaat het over het belang van goed luisteren, de mens achter de medewerker en de verschillende fasen van het verzuimgesprek (opening, beeldvorming, oplossingen, afspraken). Met behulp van trainingsacteurs wordt er geoefend met het voeren van verzuimgesprekken. De deelnemers krijgen intensieve begeleiding om het gesprek zo goed mogelijk te voeren, waarbij de focus steeds ligt op duurzame inzetbaarheid.

  Na drie tot zes maanden vindt er een terugkomdag plaats. Die is optioneel. Vooraf inventariseren we wat de actuele vraagstukken zijn en waar leidinggevenden extra hulp bij nodig hebben. Tijdens de terugkomdag dragen we zelf de benodigde extra kennis over, maar leren deelnemers ook van elkaar.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

 • Krachtiger met stress

  Gericht op mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die chronisch onrust voelen en aan alle verwachtingen proberen te voldoen. Stress hebben we als mens allemaal, we ervaren spanning of druk. Om op een gezonde manier om te gaan met stress, zeker met chronische stress, is het belangrijk jezelf goed te kennen. Omgaan met stress begint bij bewustwording. In deze training krijgt u inzicht in uw persoonlijkheid. Welke typische eigenschappen heeft u? Hoe gedraagt u zich het liefst? Vervolgens maken we de verbinding met het thema stress. Wanneer ervaart u stress en waarom is dat zo? Vanuit deze inzichten stellen we samen vast wat u helpt om de stress te verminderen of op een positieve manier te benutten.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

 • Ontwikkelgericht leidinggeven

  Leidinggeven is een vak. Bent u vanuit uw vak doorgegroeid naar een leidinggevende functie? Dan kan deze training u helpen. U leert meer over hoe u medewerkers in hun kracht kunt zetten. Wanneer gebruik je welke vaardigheden: instrueren, controleren, coachen of delegeren? Hoe communiceer je effectief met medewerkers? Hoe ga je om met medewerkers waar je geen natuurlijke klik mee hebt? We leren u als leidinggevende bewust en effectief te reageren.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

 • Assertiviteit en communicatie

  In deze training leren we u in welke situaties assertief communiceren van pas komt en hoe u dat doet. Deelnemers leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen positie en eigen grenzen te herkennen en te bewaken. Kortom: met respect voor de ander op te komen voor zichzelf. Nuttig voor mensen die regelmatig te veel hooi op hun vork nemen en het lastig vinden om nee te zeggen.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

 • Dynamiek in organisaties

  Onbewuste processen in uw organisatie bewust maken, dat is het doel van deze training. We maken als individu allemaal deel uit van verschillende systemen: onze familie, vriendengroep en vereniging. De organisatie waar we werken is ook zo'n systeem. Het systeem wordt beïnvloed door de mensen waaruit het bestaat, maar heeft ook invloed op het individu. We laten u kennismaken met de principes die van toepassing zijn en maken u door ervaringsgerichte oefeningen bewust van uw invloed op de organisatie waar u werkt en de invloed van die organisatie op u. Door deze bewustwording worden belemmeringen zichtbaar en kunnen problemen worden opgelost. Sleutelwoorden zijn verbinding, veiligheid, verantwoordelijkheid, erkenning en verwachting.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

 • Teambijeenkomst 'Duurzaam samenwerken vanuit eigen kracht'

  Medewerkers krijgen in deze bijeenkomst meer zicht op hun eigen talenten en die van collega's. We gebruiken hiervoor de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI), een vragenlijst op basis van zelfbeschrijving die verschillen in persoonlijkheid blootlegt. Inzicht in het eigen MBTI-type versterkt het zelfbeeld van medewerkers en bevordert de samenwerking met anderen.

  In de teambijeenkomst worden op basis van de uitkomsten waardevolle verschillen tussen medewerkers aan het licht gebracht. Die verschillen kunnen de bron zijn van misverstanden en communicatiestoornissen. Het resultaat van de bijeenkomst is dat medewerkers meer begrip krijgen voor anderen en een beter inzien hoe eigen werkvoorkeuren prettig en effectief toegepast kunnen worden. We bevorderen zelfkennis en reflectie door de individuele resultaten groepsgewijs te bespreken. Medewerkers leren meer over hun eigen talenten en de talenten van collega’s.

  Geïnteresseerd?
  Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie of bel naar 077 - 467 40 33.

Direct aanmelden
Beoordeling
8,4