Werkgever
Werknemer
Verwijzer
Werkzoekende

Vitaliteitsbeleid
Het oplossen van verzuim is belangrijk, maar onze hoogste prioriteit heeft het voorkomen van verzuim. Bijna alle organisaties zien het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, alleen in de praktijk blijkt het moeilijk om daadwerkelijk resultaat te boeken. We helpen uw organisatie daarbij door samen actief beleid te maken met als doel tevreden en gezonde werknemers en minder verzuim.

We gaan met u als werkgever om tafel over het vitaliteitsbeleid van uw organisatie, om de belangrijkste achtergronden en richtlijnen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. We leggen ze vervolgens vast in een handboek Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid. In dat handboek staat een overzicht van maatregelen die u in specifieke situaties kunt toepassen. Voorbeelden zijn preventief medisch onderzoek, leeftijdsbewust personeelsbeleid, fitness en gezonde kantines.

Aan zowel directie en leidinggevende als medewerkers geeft het handboek duidelijkheid over het beleid en mogelijke oplossingen. Het handboek is de basis voor een goede dialoog met medewerkers over duurzame inzetbaarheid.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) helpt werknemers zich verder te ontwikkelen. In een POP brengen werknemers hun talenten, vaardigheden, kennis en ervaringen in kaart, verwoorden ze waarom en hoe ze zich op bepaalde punten verder willen ontwikkelen en gieten ze deze plannen in concreet geformuleerde doelstellingen. Het POP is daarom een uitstekend middel voor coaching en draagt bij aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Direct aanmelden
Beoordeling
8,4