Werkgever
Werknemer
Verwijzer
Werkzoekende

Drive heeft ruime ervaring in het coachen van medewerkers en leidinggevenden. Het doel is altijd om organisaties duurzaam te laten ontwikkelen en medewerkers gezond en gemotiveerd aan het werk te houden.

Mentale coaching
Een medewerker die is uitgevallen of dreigt uit te vallen door mentale klachten is bij ons aan het goede adres. Onze psychologen en coaches gaan werkgericht aan de slag om de re-integratie soepel en duurzaam te laten verlopen. In alle situaties leveren we maatwerk. Onze methodiek werkt al ruim vijftien jaar effectief om medewerkers weer in hun kracht te zetten. We hebben geen wachttijd, komen naar uw medewerker toe en nemen de tijd die nodig is voor een sessie.

Persoonlijke coaching
Drive is er ook voor medewerkers met een ontwikkelvraagstuk. Dit kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld in communicatie of leiderschap, maar ook over het vinden van een andere baan op basis van iemands kennis en affiniteit. Door persoonlijke coaching leren we iemand om bewuster naar zichzelf te kijken en vanuit de eigen verantwoordelijkheid bewuste keuzes te maken.

Assessment voor leidinggevenden
Het Future Performance Proof-assessment is opgezet om de ontwikkeling van een leidinggevende te stimuleren. Het accent van de coaching ligt op het versterken van de leidinggevende taken en het effectief managen van eigen prestaties, onder andere ter vermindering van de werkdruk. In dialoog stellen we jaardoelen, persoonlijke ambities en voorkeuren vast. Hierdoor is duidelijk welke resultaten en ontwikkelingen prioriteit hebben.

Direct aanmelden
Beoordeling
8,4