Werkgever
Werknemer
Verwijzer
Werkzoekende

Soms besluiten werkgever en werknemer om afscheid van elkaar te nemen. Outplacement kan in zo’n geval helpen om snel een nieuwe baan te vinden. In een outplacement-traject wordt u praktisch begeleid en geadviseerd bij het zoeken naar nieuw werk. Daarnaast staan we stil bij de verwerking van het verlies van de oude baan en alles wat hierbij komt kijken: onzekerheid over de toekomst, financiële gevolgen en begeleiding bij het mentale proces om het oude los te laten en open te staan voor iets nieuws.

Hoe ziet het outplacement-traject eruit?
1. We staan samen stil bij de verwerking van het ontslag
2. Eigen kwaliteiten leren kennen (bijvoorbeeld door het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan)
3. Sollicitatietraining (opstellen CV, motivatiebrief en gespreksvoering, eventueel met behulp van video-opnamen)
4. Waar nodig kijken we naar de inzet van social media om de kans op een baan te vergroten 
5. We gaan actief op zoek naar werk

U krijgt een coach die u gedurende dit traject 1-op-1 begeleidt. Wij zetten onze kennis en kunde en ons netwerk in om u zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging, die aansluit bij uw wensen en voorkeuren. 

De focus ligt altijd op mogelijkheden, niet op beperkingen. Waar ligt uw Drive?

Direct aanmelden
Beoordeling
8,4