Werkgever
Werknemer
Verwijzer
Werkzoekende

Zowel voor u als voor uw medewerker is het na ziekte belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Wat kan uw medewerker aan? Wat zijn reële verwachtingen? En hoe zit het met wettelijke rechten en plichten? Onze arbeidsdeskundigen helpen daarbij. Zij zijn specialist op het gebied van re-integratie en de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten die daarbij komen kijken.

Terug in de organisatie (spoor 1)
Als een van uw medewerkers na (langdurig) ziekteverzuim terugkeert in de organisatie, is het belangrijk om de problemen weg te nemen die tot het verzuim hebben geleid. We kunnen daarom een werkplekonderzoek uitvoeren of het takenpakket van de medewerker onder de loep nemen. Daarnaast kunnen we uw medewerker begeleiden bij het stapsgewijs oppakken van zijn werkzaamheden en de juiste coaching aanbieden. Als de belastbaarheid van de medewerker niet meer aansluit bij de vereisten in de functie, kijken we mee naar andere mogelijkheden binnen de organisatie.

Andere werkgever (spoor 2)
Als een terugkeer bij u niet meer mogelijk lijkt, onderzoeken we samen andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We helpen u en uw medewerker om een passende functie bij een andere werkgever te zoeken. Onze begeleiding bestaat uit het voeren van intake-gesprekken, bij- of omscholing, sollicitatietraining en het aandragen van netwerkcontacten. We nemen de medewerker actief mee in het proces, onder meer door middel van huiswerkopdrachten.

Individuele aanpak
Al onze cliënten krijgen een eigen re-integratiecoach toegewezen. Die begeleidt hen gedurende het hele traject. Er is tweewekelijks contact met uw medewerker. We bezoeken cliënten in de regel thuis, zodat we ook een goed beeld krijgen van de sociale omgeving. Die vertrouwde omgeving helpt bovendien om open en eerlijk te communiceren.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek leggen we alles wat besproken wordt vast in een rapportage. Onderdeel van dat onderzoek is altijd een concreet re-integratieplan, waarin we een aantal heldere vervolgstappen omschrijven, die u snel inzicht geven in de mogelijkheden van uw medewerker om weer aan het werk te gaan.

 

Direct aanmelden
Beoordeling
8,4